Idag börjar fler och fler byta ut sina cigaretter till e-cigaretter. Att vejpa är både mer hälsosamt och i längden billigare än att röka vanliga cigaretter. Du kommer dessutom inte behöva lukta rök. Kunskapen om vejping och e-cigaretter är dock fortfarande relativt begränsad – visste du till exempel att det är vanlig att blanda ihop liknande produkter inom området och låta alla gå under namnet e-cigaretter, fast de i själva verket skiljer sig från varandra? Det här är bara ett av flera missförstånd, och brist på kunskap, som finns om olika sorters e-cigaretter. Idag har flera studier gjorts inom området vejping, som framför allt visar på att de är bättre än vanliga cigaretter.

Att vejpa är hälsosammare än att röka

De allra flesta är nog överens om att vejping åtminstone är bättre än att röka vanliga cigaretter. Trots det har många fått höra att vejping och e-cigaretter kan vara minst lika farligt som vanliga cigaretter. Det är fel, och många studier har gjorts som visar att så inte är fallet. Halterna av giftig rök var betydligt lägre hos e-cigaretter. Studierna har gjorts i relation till vanliga cigaretter, där deras fördel framför vanliga cigaretter ur ett hälsoperspektiv tydligt framgår. Är du en av dem som har varit skeptisk till e-cigaretter och undrar vad de egentligen innehåller?

E-cigaretter består av e-juice, som är en slags olja som cigaretten fylls med. Den här oljan innehåller i sin tur bara fyra ingredienser, och är alltså inte full med en mängd farliga ingredienser. Känner du dig ändå skeptisk till innehåller i e-cigaretter? Faktum är att många av dem som vejpar köper e-juicer med låga doser av nikotin, då den stora mängden av rök som kommer med vejpandet gör att man inte behöver lika mycket nikotin för att känna sig nöjd.

Sluta röka – börja vejpa

Vissa menar att e-cigaretter och vejping inte bör ses som ett bättre alternativ för att ersätta cigaretter. Det finns helt klart två falanger när det gäller e-cigaretter, men i och med att vejping är så pass mycket bättre än vanliga cigaretter bör de ändå ses som ett bra alternativ till cigaretter. Vill du sluta röka eller känner någon som ska sluta röka? Satsa på vejping istället! Studier har visat att e-cigaretter kan hjälpa folk att sluta röka, eller åtminstone dra ned på sin rökning.

Lämna en kommentar