Varje år dyker nya ord upp och etableras i det svenska språket. År 2013 var ett av Språkrådets ord på sin nyordslista e-cigarett. Idag har de flesta hört talas om ordet, och man kan säga att det har blivit etablerat i vårt språk. Sedan några år tillbaka har dock ett annat begrepp relaterat till e-cigaretter börjat etablera sig i Sverige, nämligen att vejpa, eller att vapa. Ordet kommer från engelskans to vape, som i sin tur kommer från vapour. Vapour betyder ungefär ånga eller dimma. Har du koll på ordet vejpa och vad det innebär? Och vad är egentligen en e-cigarett?

Vad är egentligen en e-cigarett?

Innan vi går in på ordet vejpa kan det behövas en definition av vad e-cigarett är – det är nämligen inte helt självklart för alla. En e-cigarett är en elektronisk cigarett som drivs av batterier. I produkten häller du en slags olja (ofta kallat för e-juice), som finns i olika smaker och med olika nikotinhalter. Många använder idag relativt låga nikotinhalter när de vejpar.

När du inhalerar e-juicen avger den en ånga som påminner om cigarettrök. Att röka e-cigarett anses av de flesta vara mycket hälsosammare än att röka vanliga cigaretter, men ännu är fenomenet relativt nytt och många studier görs idag på eventuella hälsorisker, men också fördelar, med e-cigaretter.

Vad innebär det att vejpa?

Du kanske redan nu har förstått vad vejpa innebär i det här sammanhanget? Att vejpa är helt enkelt att röka en e-cigarett. Idag kan du säkert se personer i din närvaro som vejpar, men inställningen till detta alternativ till cigaretter skiljer sig från människa till människa. Inte minst för att vi ännu inte har all kunskap vi behöver om vad det innebär att vejpa, till exempel ur en hälsosynpunkt. Vissa sätter rökning och att vejpa som likvärdigt och att det är något som de vill ta avstånd från, medan andra menar att skillnaderna är stora, till fördel för e-cigaretten.

Samtidigt finns det ännu inte tydliga regler och koder vad gäller vejpande och e-cigaretter. Det är inte alltid givet var man får vejpa eftersom det kan skilja sig från plats till plats. Och sen kommer den stora frågan om e-cigaretter kan ses som ett bättre alternativ till cigaretter, och kanske till och med som ett bra medel för dig som vill sluta röka? Det här är förmodligen något som vi förr eller senare kommer att behöva ta ställning till, och i högre utsträckning diskutera, om e-cigaretternas popularitet ökar.

Lämna en kommentar