Många tror att e-cigaretter är ett lika dumt alternativt som traditionella cigaretter och att det måste vara lika giftigt, rök som rök. Men detta stämmer inte! En hel del forskning har gjorts på e-cigaretter och alla resultat visar att det absolut inte är speciell farligt, men så klart bör man komma ihåg att vejpning är ändå ett relativt nytt fenomen och det har inte gjorts många långtidsstudier på effekterna från vejprök.

Oberoende undersökning

Våren 2016 presenterades ett resultat på en studie finansierad av British American Tobacco (BAT) där man använt sig av en ”rökrobot” och låtit mänskliga lungceller och lungvävnad utsättas för ånga från e-cigaretter och jämfört med en ”rökrobot” som blev utsatt för tobaksrök. Resultatet visade på att ångan från e-cigaretterna inte bidrog till någon toxikologisk effekt. De enda förändringarna man kunde se på lungvävnaden som hade blivit utsatt för e-cigarettånga var samma förändring som man kunde se hos dem som blivit utsatta för enbart vanlig luft. Eftersom denna studie genomfördes av en aktör som inte har någon personlig vinst av att tala positivt om e-cigaretter, så kan den ses som pålitlig vilket är mycket positivt för alla vejpare som kan sluta oroa sig!

vape i sverigeFrån en studie som genomfördes 2012 så varnade man vejpare att överhetta e-juicer då det kunde producera giftiga kemikalier, men i den studien hade man gjort just det – överhettat e-juicerna. Man hade genomfört testerna med temperaturer som var långt högre än de som uppnås vid vejpning och bör därför tas med en stor nypa salt. Vid vejpning med så höga temperaturer så bildas en väldigt bitter och bränd ånga, vilket gör att ingen skulle i alla fall vilja röka den ångan. E-juicerna som tillverkas idag har också utvecklats och blivit mycket säkrare än de som testerna utfördes på 2012.

Metaller förekommer endast i små mängder

Ett annat argument som man har haft emot e-cigaretter är att de innehåller metaller, vilket stämmer. Metallkomponenter från e-cigaretter bryts långsamt ned och kan hamna i din e-juice som du sedan får i dig. Men när man pratar om metallers giftighet så måste man komma ihåg att det handlar om vilken mängd man får i sig och mängden som du möjligen kan få i dig från din e-juice är 10 till 50 gånger mindre än vad som är tillåtet i en astmainhalator – för att ställa det i lite perspektiv!

Lämna en kommentar